Utrechts Stadsdebat SURE 2014

Slotevent SURE-week 2014
Het Stadsdebat ‘Duurzame Verbindingen’ vormde het slotevent van de SURE-week 2014, hét evenement voor duurzame vernieuwing in de regio Utrecht. SURE staat voor ‘Sustainable Innovation in the Utrecht Region’: een samenwerkingsverband van zes Utrechtse kennisinstellingen die samen een gezonde en duurzame stad willen realiseren: Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, UMC Utrecht, Utrecht Science Park (USP), Utrecht Sustainability Institute (USI), en ook de Economic Board Utrecht (EBU) doet mee. Een keer per jaar houden de SURE-partners in de week van 10 oktober (nationale Dag van de Duurzaamheid) een SURE-week, vol activiteiten met als centraal thema: Green Healthy City. 

Thema: Green Healthy City
Elke dag van de SURE-week 2014 had een ander subthema, op 10 oktober was dat Duurzame Verbindingen. Vandaar de titel van het Stadsdebat ’Duurzame Verbindingen’, dit ook met een knipoog naar de locatie: de stationshal van Utrecht CS. Tijdens het debat gingen zo’n 200 reizigers en inwoners van Utrecht onder leiding van Henk Westbroek het gesprek aan met een panel van experts, onder wie locoburgemeester Victor Everhardt en oud-minister van VROM Jacqueline Cramer. Centraal stond de vraag: hoe maken we met zijn allen -bestuurders, kennisinstellingen en bewoners- van Utrecht een gezonde en duurzame stad? Het gesprek verliep aan de hand van zes stellingen over: energieopwekking, energiebesparing, materiaalhergebruik, biodiversiteit, iedereen doet mee, en ontmoeten & verbinden. Deze deelthema’s verwezen naar de tentoonstelling Duurzame Wereld van ProRail, die de hele week te zien was geweest op de NS-perrons.

Opkomst en waardering

  • De opkomst was hoog: een kleine 200 unieke bezoekers in totaal, met per stelling circa 65 aanwezigen. 
  • Gezien de positieve reacties kijken wij als HU terug op een geslaagde middag. Waardering was er voor de algehele aankleding, de eetbare! flyers en de duurzame drum performance van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waardoor men als het ware naar het event ‘getrokken’ werd. Henk Westbroek vormde eveneens een ‘verleidings’-factor voor deelname. Ook over het debat zelf en de samenstelling van het panel was men positief. De discussie zelf had inhoudelijk wat dieper gekund, zij het dat de context van het debat -de stationshal- zich daarvoor wat minder leende.


Middagimpressie
Neem voor een middagimpressie een kijkje op de website:

  • Klik hier voor het programma.
  • Klik hier voor de foto’s.
  • Klik hier voor het nieuwsbericht over het Stadsdebat in de SURE-week.
  • Klik hier voor het filmpje van de NS over de SURE-activiteiten op 10.10.14.


Nota bene
Kijk voor een impressie van de hele SURE-week op: www.sure-utrecht.nl