Samenwerking in de steigers

  • Ruim 400 bezoekers
    De achtergronden van de deelnemers varieerden: bouw- en onderhoudsbedrijven en toeleveranciers; ontwerp-, advies- en ingenieursbureaus; project- ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gebieds- ontwikkelaars; gemeentelijke, regionale en nationale overheden; brancheorganisaties en kennisinstellingen; (oud)medewerkers en (oud)studenten van bouwgerelateerde opleidingen.
  • Rapportcijfer (inhoud en organisatie): 8
    Uit de evaluatieformulieren bleek dat de conferentie qua inhoud en organisatie ruimschoots aan de verwachtingen van de bezoekers heeft voldaan.
  • Impressie inhoud en sfeer
    Het gezamenlijke congres van de 'bouw'-lectoren, Frens Pries, Mirjam Huffstadt en Vincent Gruis, bestond uit een drietal themadelen: 'Naar projectmanagement 2.0', 'Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl' en 'Vernieuwend Vastgoedbeheer'. Elk themadeel, onder regie van een van de lectoren, bevatte een aantal inleidingen (en een paneldiscussie). Daarnaast konden de deelnemers in twee rondes kiezen uit 16 parallelle workshops. Tijdens het themadeel 'Vernieuwend Vastgoedbeheer', geleid door lid van het college van bestuur Huib de Jong, hield Vincent Gruis zijn openbare les getiteld 'Cocreatie in de bouw; samenwerken bij woningrenovatie' en ontving hij de lectorversierselen uit handen van FNT-directeur André Henken. Het congres werd afgesloten met een plenair slotdebat 'Samenwerking in de steigers, hoe nu verder?' onder leiding van Hans Wamelink, hoogleraar TU-Delft.