Lezingen

Er zijn onder meer de volgende lezingen, een debatlezing en de openbare les van Ruben Vrijhoef:

Op welk niveau zit de ketensamenwerking?

Er wordt al jarenlang gesproken over ketensamenwerking in de bouw en er zijn al verschillende projecten in een vorm van ketensamenwerking uitgevoerd. Maar betekent dit ook dat ketensamenwerking gemeengoed is geworden? En wat is er voor nodig om van experimenten naar gangbare praktijk te komen? Hans de Jonge geeft zijn visie op de stand van zaken in de sector.

Energie in de lift

Het thema ‘Energie en Duurzaamheid in de Bouw’ zit de afgelopen jaren duidelijk in de lift.  Ondanks dat de huidige financiële crisis de ecologische crisis onder het tapijt had kunnen vegen, is dat in de bouw zeker niet gebeurd. Sterker nog: een almaar groeiende groep koplopers in de bouw heeft de afgelopen jaren laten zien hoe intensieve samenwerking kan leiden tot marktrijpe proposities voor energieneutrale gebouwen. In deze lezing zet  Ivo Opstelten de recente vorderingen uiteen, en geeft hij aan wat er nog nodig is en wat dit voor de toekomst gaat betekenen.

Debat 'Dialogen in de lift'

De lift gaat niet vanzelf omhoog. Hoe werken organisaties aan het invoeren van ketensamenwerking in hun eigen praktijk? Wat zijn hun verwachtingen? Blijft het bij de happy few of wordt ketensamenwerking vaste prik? En wie drukt er op de knop naar de volgende verdieping? Zijn dat de ‘anderen’, kun je dat zelf of moet ook dat samen? Vincent Gruis gaat hierover het gesprek aan met toonaangevende deskundigen:  Margriet Drijver, Dennis Rutges, Nicole van Wijk, Pieter Huijbregts, Jan Willem van de Groep en Marjet Rutten.

Openbare les 'Andere Tijden'

Het moge duidelijk zijn: de bouw en het bouwen staan economisch en maatschappelijk onder druk. Ontwikkelingen gaan snel en de eisen zijn hoog. Geholpen door nieuwe trends en sociale innovaties, komen huidige en komende generaties opdrachtgevers, gebruikers, medewerkers en ondernemers in de bouw op andere wijze en in andere onderlinge verhoudingen tot elkaar te staan. In zijn openbare les laat lector Ruben Vrijhoef u zien hoe toenemende transparantie en onderlinge afhankelijkheden in de keten organisaties en individuen bewegen tot anders denken en anders doen.