Lezingen

Er zijn in totaal zes lezingen:

Europa gaat voor Smart Sustainable Cities

In zijn lezing laat  Bas Eickhout ons zien dat ook op Europees niveau Smart Sustainable Cities gezien worden als een oplossing voor de vele ‘grand challenges’ waarmee we in de toekomst te maken zullen krijgen. Het realiseren van die slimme, duurzame en gezonde stad is echter alleen mogelijk als onderwijs, onderzoek en de (regionale) beroepspraktijk samen de schouders eronder zetten om samen duurzame oplossingen te bedenken. Wat vraagt dit van de toekomstige ingenieur Stedelijke Omgeving? Welke rol(len) vervult hij en welke kennis en competenties zijn daarbij essentieel?


Een verrassende kijk op herontwikkeling van steden in Nederland

Michel Huisman is bedenker, ontwerper en uitvoerder van het Maankwartier, de ruimtelijke ontwikkeling rondom het Heerlense stationskwartier. Met zijn aanpak roeit Michel tegen de stroom in: hij doet weliswaar aan ketenintegratie maar doet dit volgens de omgekeerde weg. Geen rationalisatie van het bouwproces naar voren toe, maar inspiratie in het proces naar achteren toe. Duurzame schoonheid is voor Michel het leidende principe; in Maankwartier komt dat op elk abstractieniveau − van stedenbouwkundig ontwerp tot en met het kleinste bouwdetail − tot uiting. 


De uitdaging: samen werken aan Smart Sustainable Cities

Rudy Stroink legt uit hoe steden veranderen en welke uitdagingen deze transitie met zich meebrengt. Tevens geeft hij aan welke rol  onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven kunnen spelen bij het verwezenlijken van de stad van de toekomst. Wat betekent samenwerken concreet en wat hebben bedrijven nodig van kennisinstellingen en vice versa.


Opleiden voor de stad van de toekomst: het Utrechtse model

Hogeschool Utrecht start per september 2015 met de nieuwe brede Bachelor Built Environment met focus op het stedelijk gebied. Bas van der Veen schetst kort de hoofdlijnen van de opleiding en licht toe waarom deze studie uniek is. Ook gaat hij in op de meerwaarde van de afgestudeerden voor bedrijven. Met de Badchelor Build Environment wil Hogeschool Utrecht samenwerking met onderzoek en bedrijfsleven op een hoger niveau brengen. Aan het einde van de presentatie vraagt hij een expertpanel van belangrijke stakeholders te reflecteren op het Utrechtse model. Dit expertpanel bestaat uit: Martin van Pernis, Michaël van StraalenJosé Dohle, Alfred Boot, Jan-Paul Boutkan en Vice Mayor Sustainability and Mobility of the city of Utrecht.


Regionale samenwerking met landelijke impact: het Utrechtse Centre of Expertise

Als hogeschool zijn we op de goede weg voor wat betreft de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Er zijn al mooie voorbeelden van geslaagde samenwerkingsprojecten, maar in de toekomst zijn nog veel meer successen te behalen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van het Utrechtse Centre of Expertise Smart Sustainable Cities met andere CoE’s en de Topconsortia Kennis en Innovatie. Doel ervan is om als hbo het Topteam Energie te helpen bij de realisering van de ambities van het Energieakkoord: Nederland in 2020, 14% duurzame energie. Anton Franken legt uit wat die gezamenlijke toekomstgerichte onderzoeksagenda inhoudt en wat het vervolg is, waarna Teun Bokhoven (Topteam Energie) en Ivo Opstelten dieper in zullen gaan op de specifieke rol van onderwijs en onderzoek hierbij.


Grenzen verleggen begint bij een goed idee en lef…

Samenwerken begint bij het verleggen van eigen grenzen, gecombineerd met goeie ideeën en lef. En verder is het gewoon een kwestie van DOEN! Dat is het motto van beeldend kunstenaar, cineast en schrijver Joost Conijn. Zo bouwde hij, bevlogen en bewust onbevangen, een op hout gestookte auto en reed ermee door Rusland. Ook vloog hij met een zelfgebouwd vliegtuig vanuit Europa over Afrika en bezocht de meest onherbergzame gebieden in het oerwoud. Op zijn reizen maakte hij van alles mee. Die observaties – origineel, onafhankelijk en niet zelden dwars op de gangbare beeldvorming – stelde hij op schrift en legde hij vast op video. In zijn presentatie zal Joost ons op meeslepende wijze vertellen over zijn ervaringen. Voer voor discussies en bespiegelingen tijdens de borrel!