Lezingen

Er zijn in totaal drie keynotelezingen.

KEYNOTELEZING: 'VERTROUWEN LOONT!'

Van hoog tot laag worden directieleden en medewerkers van Com•wonen en Dura Vermeer Rotterdam in de positie gebracht om elkaar vertrouwen te geven en dat vertrouwen te vertalen in concrete samenwerking. Dat gebeurt in een jarenlang lopende pilot rond het thema ‘ketenintegratie’, die in oktober 2008 van start ging. De opbrengst is boven verwachting: hogere kwaliteit, lagere kosten, ruimte voor vakmanschap, meer werkplezier en geen verborgen agenda's. Margriet Drijver vertelt u alles over het project en de resultaten. Bent u al nieuwsgierig? Kijk dan vast op www.succesvolbouwen.nl.

Margriet Drijver is bestuurder bij Com•wonen Com•wonen is een woningcorporatie in de stadsregio Rotterdam die daar ruim dertigduizend woningen beheert, volgens het principe van ‘Wijkkracht’: samen met bewoners en maatschappelijke organisaties duurzaam samenwerken aan vitale wijken waar het prettig wonen is.

KEYNOTELEZING: 'INTEGRITEIT IN HET BOUWBEDRIJF'

Tijdens deze lezing gaat Alfred Boot aan de hand van aansprekende voorbeelden, in op de mogelijkheden en beperkingen om de cultuur in organisaties te veranderen. Hij staat stil bij de cultuurverandering op het gebied van integriteit binnen  de bouwsector en in het bijzonder bij Dura Vermeer. Gekeken wordt naar de instrumenten die daaraan hebben bijgedragen.  Tevens kijkt hij naar de weg die nog te gaan is.

Alfred Boot is directeur Personeel & Organisatie bij Dura Vermeer Groep NV Dura Vermeer (omzet: 1 miljard euro en 3200 medewerkers) behoort tot de top van de bouwindustrie in Nederland. Het bedrijf houdt zich  bezig met de realisering van woning- en utiliteitsbouw en van  infrastructurele projecten. 

KEYNOTELEZING: 'CULTUUR WERKT!'

Bouwen is in de afgelopen jaren een complexe en gefragmenteerde tak van sport geworden, waarin goed samenwerken geen  vanzelfsprekendheid is. Daarbij wordt de bouw gekenmerkt door  structuurdenken. Werken in structuren gaat echter zoveel makkelijker als er ook aandacht voor de cultuur van samenwerken is.  Maar wat is cultuur en hoe zorg je voor cultuurverandering? In de  bouw ontbreken de kennis en vaardigheid om ‘cultuur’ praktisch  handen en voeten te geven. Frens Pries heeft als lector ‘Nieuwe  cultuur in de bouwketen’ bij de HU onderzoek gedaan naar de  verschillende aspecten van cultuur in de bouwketen. Hij zal u in  deze lezing bijpraten over de resultaten van zijn onderzoek, vastgelegd in de publicatie ‘Cultuur werkt! Feiten en meningen over  cultuur in de bouw’. Zoals u zult zien is er niet één standaardrecept te geven, maar is er een scala aan mogelijkheden om cul-tuurverandering te bewerkstelligen. Cultuurverandering is niet moeilijk, maar vergt wel vasthoudendheid: cultuur moet je laten werken!

Frens Pries is sinds 2007 lector van de leerstoel ‘Nieuwe Cultuur in de bouwketen’bij het Kenniscentrum Natuur & Techniek van de HU.