Sprekers

DE KEYNOTESPREKERS

Alfred Boot Alfred Boot (1958) studeerde Sociologische Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn afstuderen in 1983  heeft hij in uiteenlopende organisaties ervaring opgedaan met  organisatievraagstukken en personeels-management. Thans  is hij directeur Personeel en Organisatie bij Dura Vermeer Groep NV. Daar is hij verantwoordelijk voor het hr- en integriteitsbeleid. Hij bekleedt diverse bestuursfuncties en publiceert met enige regelmaat in vaktijdschriften over onderwerpen op zijn vakgebied. Alfred verzorgt de lezing ‘Integriteit in het bouwbedrijf’.

Margriet  Drijver Margriet Drijver (1954) is vanaf november 2004 bestuurder van Com•wonen,een woningcorporatie in Rotterdam  die daar ruim dertigduizend woningen beheert. Daarnaast is zij lid van het bestuur van het Vernieuwingsplatform in de Bouw en  van het bestuur van Aedes. Vanaf 1986 werkte Margriet bij de  FNV Dienstenbond, eerst als districts-bestuurder en vanaf 1989  als landelijk bestuurder. In 1997 trad zij in dienst bij het Landelijk  Instituut Sociale Verzekeringen (LISV). In 2001 was zij statutair  directeur van Catalpa BV, een landelijke organisatie voor kinderopvang. In november 2001 werd zij benoemd tot regiodirecteur Zuid-West Nederland van KLIQ Reïntegratie BV. In 2004 werd  zij directeur Transformatie bij KLIQ NV. Margriet verzorgt de lezing ‘Vertrouwen loont!’.

Ron Nieuwenhuis Ron Nieuwenhuis (1946) heeft Architectuur gestuurd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Na zijn studie heeft hij 15 jaar een eigen architectenbureau gerund. Van 1995-2004 is hij als directeur verbonden geweest aan de Faculteit Natuur & Techniek (IGO) van de HU. In deze functie was hij verantwoordelijk voor  alle bouw- gerelateerde bacheloropleidingen. Vanaf 2004 is hij  directeur van het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (onderdeel  van het Kenniscentrum Natuur & Techniek),  waar hij de motor is achter de huidige vier lectoraten op het  gebied van de bouw. Daarnaast vervult Ron tal van bestuurlijke  functies, waaronder lid van het toetsingspanel nieuwe opleidingen van de NVAO en lid van diverse raden van advies: Technocentrum Utrecht en Stichting Kennistransfer Bouw. Ron verzorgt de afsluiting van de kennisconferentie.

Frens Pries Frens Pries (1956) is sinds 2007 lector van de leerstoel‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ bij het  Kenniscentrum Natuur & Techniek van de HU. Na zijn promotie (‘Management van innovatie in de  Bouwnijverheid’) werkte hij tot 2002 als R&D-manager en later als directeur Strategie en Innovatie bij NBM-Amstelland Bouw  en Infra, Cementbouw en Amstelland Ontwikkeling. In 2004  werd hij directeur-partner van Balance&Result, een organisa tieadviesbureau voor de bouw en bouwtoelevering. Daarnaast  werd hij in 2007 directeur-partner van PRO6managers,  gespecialiseerd in high-endproject- management. Zijn competenties liggen op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling, innovatie, procesbeheersing en vraagprofessionalisering. Zo is hij betrokken bij Topbouw, diverse Regionale Regieraden Bouw, en verzorgde hij ruim vijftig publicaties en  tientallen workshops/lezingen over deze onderwerpen. Frens verzorgt de lezing ‘Cultuur werkt!’.

DE WORKSHOPLEIDERS

Peter Fraanje   Peter Fraanje (1961) is innovatiemanager bij Bouwend Nederland.  In deze functie ondersteunt en stimuleert hij bouwbedrijven op  het vlak van duurzame innovatie. Hij is de motor achter het  succesvolle kennisoverdrachts- programma ‘BouwLokalen’,waarbij ondernemers worden bijgepraat over concrete  innovaties in de bouw. Verder is hij medeopsteller van de ‘Leidende  Principes voor Opdrachtgevende Bouwbedrijven’. Implementatie  van deze principes leidt tot een nieuwe bouwcultuur waarin goed  wordt samengewerkt en er ruimte is voor duurzaamheid en innovatie.  Eerder was Peter verbonden aan TNO Bouw en de Universiteit  van Amsterdam. Peter verzorgt de workshop ‘Leidende principes in de praktijk’.

Pieta Janssen   Pieta Janssen (1955) heeft als dochter van een ondernemer in de bouw zelf 15 jaar gewerkt als directeur van welzijnsstichtingen in (pracht)wijken. In 2001 maakte ze de overstap naar het bedrijfsleven. Als directeur van Corporate-Health  geeft zij adviezen aan management- teams in bedrijven, sinds 2007 met name aan bedrijven in de bouwsector. Daarnaast  gaf ze inspirerende presentaties voor de Bouwlokalen over  sociale innovatie. Ze neemt deel aan de Adviesraad ‘Nieuwe  cultuur in de bouwketen’. Pieta verzorgt mede de workshop ‘Sociale innovatie in de praktijk’.

Jur Jonges Jur Jonges (1948) werkt sinds 1991 als docent Bouwkunde bij de Faculteit Natuur & Techniek (IGO) van de HU.  De laatste jaren is hij actief betrokken bij inno- vatieve ontwerpprojecten  (Sneetje Huis) en geeft hij leiding aan afstudeerateliers. Daarnaast is  Jur werkzaam als zelfstandig architect; in deze hoedanigheid is hij lid van de Algemene Beroepsvereniging van Architecten, de BNA. Jur verzorgt de workshop ‘Cultuur bij architecten’.

Kars van der Kamp   Kars van der Kamp (1952) studeerde Personeelswerk en  Andragologie aan de UU. Na een 10-jarige loopbaan als  personeelsfunctionaris werd hij docent op het gebied van mens, arbeid en organisatie bij de HU: bij de opleiding Personeel & Arbeid en daarna bij Technische Bedrijfs- kunde en de Aannemers Stafopleiding (post-hbo).  In 2007 was hij een jaar actief bij het Nederlands Centrum  voor Sociale Innovatie. Sinds 2008 werkt hij als onderzoeker bij het lectoraat ‘Nieuwe Cultuur in de bouwketen’ van HU-lector Frens Pries. Zijn promotieonderzoek richt zich  op de impact van de zzp’er op werken en samenwerken in de bouw. Kars verzorgt mede de workshop ‘Sociale innovatie in de praktijk’.

Menno Lammers   Menno Lammers (1977) is na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de HU als accountmanager gaan werken bij Brunel. In 2004 werd hij manager Business Development bij TASK, een projectmanagement/ adviesbureau op het  gebied van bouw en infra. In 2005 maakte hij kennis metDe NieuwBouw, waar hij als  procesmanager externe betrekkingen werkte aan het project ‘De gebruiker bepaalt’, en vervolgens anderhalf jaar voorzitter was. In november 2009 organiseerde hij vanuit De NieuwBouw het trefpunt ‘Hoe Y-proof is de bouwsector eigenlijk?’. Menno verzorgt de workshop ‘Bouwen aan de toekomst met generatieverschillen’.

Frens Pries   Frens Pries (1956) is sinds 2007 lector van de leerstoel‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ bij het Kenniscentrum Natuur & Techniek van de HU. Na zijn promotie (‘Management van innovatie in de Bouwnijverheid’) werkte hij tot 2002 als R&D-manager en later als directeur Strategie en Innovatie bij NBM-Amstelland Bouw en Infra, Cementbouw en Amstelland Ontwikkeling. In 2004 werd hij directeur-partner van Balance&Result, een organisatie- adviesbureau voor de bouw en bouwtoelevering. Daarnaast werd hij in 2007 directeur-partner van PRO6managers, gespecialiseerd in high-endproject- management. Zijn competenties liggen op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling, innovatie, procesbeheersing en vraagprofessionalisering. Zo is hij betrokken bij Topbouw, diverse Regionale Regieraden Bouw, en verzorgde hij ruim vijftig publicaties en tientallen workshops/lezingen over deze onderwerpen. Frens verzorgt mede de workshop ‘Cultuurverandering in de bouw’.

Frank Scherrenberg   Frank Scherrenberg (1962) was als hoofd bedrijfsbureau en directeur betrokken bij het managen van bouwbedrijven en bij het voorbereiden en realiseren van bouwprojecten. Ontwikkelen van organisaties en mensen loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Om zijn kennis en passie breder in te zetten, richtte Frank TargetResult  op. Op basis van zijn technische en bedrijfskundige achtergrond en 23 jaar praktijkervaring verzorgt Frank trainingen  op het gebied van bouwmanagement, en adviseert en  coacht hij managers en bedrijven. Frank verzorgt de workshop ‘Leiderschap, de verbindende factor bij samenwerking’.

Frank Stiksma Frank Stiksma (1971) is werkzaam bij de Faculteit Natuur & Techniek  van de HU, als docent Bouwtechnische Bedrijfskunde bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO). Frank verzorgt mede de workshop ‘Cultuur bij studenten; klaar voor de bouw?’.

Hiddo Velsink Hiddo Velsink (1958) heeft na zijn studie Geodesie in Delft  gewerkt bij het Kadaster en de TU Delft. Hij is sinds 1996 werkzaam bij de Faculteit Natuur & Techniek van de HU, eerst als docent en later als onderwijsmanager bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO). Thans is hij eindverantwoordelijk voor  IGO. Hiddo verzorgt mede de workshop ‘Cultuur bij studenten; klaar voor de bouw?’.

Nadia Verdeyen   Nadia Verdeyen (1957) is sinds mei 2009 directeur van het Kenniscentrum Natuur & Techniek van de HU. Dit kenniscentrum met 12 lectoraten houdt zich bezig met het  genereren van kennis en het doen van toegepast onder- zoek voor  en met het bedrijfsleven. Daarvóór was Nadia vanaf 2004  werkzaam bij de HU Faculteit Natuur & Techniek (IGO) als  clustermanager Bouw & Infra. In die rol was ze nauw betrokken  bij het vormgeven van de opleidingscurricula, met nadruk op  studentenprojecten ten behoeve van het bedrijfsleven. Nadia verzorgt mede de workshop ‘Cultuurverandering in de bouw’.


DE DAGVOORZITTER

Annemarie Slootweg   Annemarie Slootweg (1953) is directeur van de Faculteit Natuur & Techniek van de HU. Hier is zij onder meer verantwoordelijk voor Onderzoek met 12 lectoraten in portefeuille (Kenniscentrum Natuur & Techniek)  en voor het post-hbo en masteronderwijs (Centrum voor Natuur en Techniek).  Voordien heeft zij vanaf 1993 binnen de HU diverse andere managementfuncties vervuld: zo was zij onder meer directeur  Centrum voor Natuur en Techniek en interim-manager  Bureau Strategie, Kwaliteit en Innovatie bij de Faculteit  Gezondheidszorg. Annemarie heeft journalistiek gestudeerd  en is daarna afgestudeerd in de Engelse Taal- en Letterkunde. Annemarie is tijdens de conferentie ‘Op weg naar een nieuwe  bouwcultuur’ uw dagvoorzitter.    

Informatie over een spreker? klik op de foto