Op weg naar een nieuwe bouwcultuur

  • Meer dan 245 bezoekers hebben deelgenomen
    aan de kennisconferentie.
    De achtergronden van de deelnemers varieerden van gemeentes, provincies en ministerie, branche-organisaties en woningcorporaties tot uitvoerende bouwbedrijven, organisatie- en adviesbureaus, en hogescholen.
  • Met een gemiddeld rapportcijfer 8 heeft de conferentie ruimschoots aan de verwachtingen van de bezoekers voldaan.
  • Alle deelnemers ontvingen kosteloos de onderzoeks-publicatie van Hu-lector Frens Pries: 'Cultuur werkt! Feiten en meningen over cultuur in de bouw'.
  • Drie keynotelezingen: 'Vertrouwen loont' (Margriet Drijver, bestuurder Com.Wonen), 'Integriteit in het bouwbedrijf' (Alfred Boot, HRM-directeur Dure Vermeer) en Cultuur werkt! (Frens Pries, HU-lector Nieuwe Cultuur in de bouwketen').
  • Zeven workshops met verdiepende informatie over en praktische voorbeelden van geslaagde cultuur-verandering in de bouw: 'Cultuurverandering in de praktijk', 'Leiderschap, de verbindende factor bij samenwerking', 'Sociale Innovatie in de praktijk', 'Leidende principes in de praktijk', 'Bouwen aan de toekomst met generatieverschillen', 'Cultuur bij architecten' en 'Cultuur bij studenten; klaar voor de bouw?'.
  • Een Kennismarkt, waarbij bezoekers zich konden laten bijpraten over de verrassende resultaten van afstudeer-projecten van studenten van de bouwopleidingen van de HU. Ter inspiratie voor eigen innovaties.