Open Space-themasessies

Er zijn drie Open Space-themasessies: S1, S2 en S3. Tijdens elke Open Space-sessie gaan de deelnemers onder leiding van de sessieleider nader met elkaar in gesprek over een van de thema’s. Gedurende de discussie werken de deelnemers gezamenlijk aan een mindmap, waarin alle ideeën gebundeld worden. De deelnemers rouleren: u begint dus bij een bepaalde sessie, levert uw bijdrage aan de brainstorming en gaat vervolgens (na zo’n 10 minuten), als u denkt niets meer toe te kunnen voegen, door naar de volgende sessie.
Na afloop kiest u één bepaalde themasessie, waar u samen met collega’s een creatieve eindpresentatie voorbereidt: een tekening, een sheet, een foto, een poster, een gedicht, een toneelstukje of iets anders.
Deze eindpresentaties vinden vervolgens plenair plaats.

S1 Geodesie is meer dan waarnemen (B02.12)
o.l.v. Ramon Hanssen
S2 Wordt zekerheid van geodeten verwacht? (B02.13)
o.l.v. Jan van Herk
S3 Kunnen metingen en modellen zekerheid geven? (B02.14)
o.l.v. Hiddo Velsink