Omgaan met onzekerheid in de geodesie

HIGHLIGHTS minisymposium ‘Omgaan met onzekerheid in de geodesie’

Aantal aanwezigen: 100 bezoekers

Waarderingscijfer
Uit de analyse van de 47 evaluatieformulieren bleek dat het symposium ruimschoots aan de verwachtingen heeft voldaan:
● algemene symposiumwaardering: 8,8
● rapportcijfer lezingen: 7,7
● rapportcijfer Open Space-themasessies: 7,1
● rapportcijfer organisatie: 8,1

Nieuwsbericht
Klik hier voor een nieuwsbericht over de inhoud van het minisymposium.

Presentaties
Klik hier voor de presentaties van de sprekers.

Introfilm
Klik hier voor de Introfilm.

Foto's
Klik hier voor de eventfoto's.

Videorapportage
Klik hier voor de video van het plenaire programma vóór de pauze.
Klik hier voor de video van het plenaire programma na de Open Space-sessies.

Nota bene
Wilt u op de hoogte worden gehouden van vervolgactiviteiten rond het congresthema en/of zelfs participeren in de klankbordgroep van het onderzoek, stuurt u dan een e-mail naar: hiddo.velsink@hu.nl.
Neem ook een kijkje op zijn onderzoekssite: phd.hazenpost.nl