Workshops en Presentaties

Er zijn twee sessierondes: ronde 1 en ronde 2. Elke ronde bestaat uit workshops (duur: 90 minuten) en presentaties (duur: 90 minuten, bestaande uit twee gekoppelde sessies a + b). Je kunt per ronde maar één workshop of één presentatieblok (twee gekoppelde sessies a + b) bezoeken. Het is dus van belang van tevoren goed de inhoud van de workshops en de presentatieblokken te bekijken, om na te gaan welke daarvan het beste aansluit bij jouw behoefte. Geef naast de sessie van je voorkeur ook een tweede voorkeur op.

RONDE 1

Workshops

1W1 Beter voorbereid op stage door het Projecticum

1W2 Talentvol en toch maar matig studiesucces

1W3 Toetsing: hindernis of stimulans voor studiesucces?

1W4 Studiesucces World Cafe: wat kunnen we zelf doen?

1W5 Studiesucces in de propedeuse

1W6 Studiesucces: de docent als inspiratiebron

1W7 Wat denk je wel niet dat je blendt?

Presentaties

1P1 Studievaardigheden eerstejaars (a) & Waarde diagnostische toets in propedeuse (b)

1P2 Bootcamp afstuderen (a) & Met informatievaardigheid beter afstudeerproduct (b)

1P3 Slim doceren (a) & De Flip in de praktijk (b)

1P4 Matching (a) & Brein bewust leren (b)RONDE 2

Workshops

2W8 Methodes om de uitval in de propedeuse terug te dringen

2W9 Welkom in de sweatshop van de naaste ontwikkeling

2W10 Gamification in ons onderwijs

2W11 Toetsen 3.0

2W12 Beroepsgerichte leeromgevingen

2W13 Studeren onder invloed: hoe ondersteun je studenten met verslavingsproblemen?

2W14 Meten is weten?

Presentaties

2P5 Persona’s voor meer studiesucces (a) & Motivatie+reflectie=studiesucces? (b)

2P6 Zomersprint: leren of selecteren?

2P7 HUB en onderzoeksvaardigheden studenten (a) & De studiesucces stresstest (b)

2P8 Netwerkleren en motivatie (a) & HUbl en de sociale component (b)