Presentaties

Keynotelezingen

Welkomstwoord
De pijlers van studiesucces
Studiesucces bevorderen: verder de diepte in

Sessiepresentaties

1W1 Beter voorbereid op stage door het Projecticum
1W2 Talentvol en toch maar matig studiesucces
1W3 Toetsing: hindernis of stimulans voor studiesucces?
1W4 Studiesucces World Cafe: wat kunnen we zelf doen?
1W5 Studiesucces in de propedeuse
1W7 Wat denk je wel niet dat je blendt?
2W8 Methodes om de uitval in de propedeuse terug te dringen
2W9 Welkom in de sweatshop van de naaste ontwikkeling
2W10 Gamification in ons onderwijs
2W11 Toetsen 3
2W12 Beroepsgerichte leeromgevingen
2W13 Studeren onder invloed: hoe ondersteun je studenten met verslavingsproblemen?(link)
2W14 Meten is weten?

1P1a Studievaardigheden en studiesucces voor eerstejaarsstudenten
1P1b De voorspellende waarde van de diagnostische toets na de 1e maand van de propedeuse
1P2a Bootcamp afstuderen: hoe krijg je je studenten efficiënt over de streep?
1P2b Met betere informatievaardigheid een succesvol afstudeerproduct
1P3a Slim doceren: het creëren van effectiviteit én efficiëntie
1P3b De Flip in de praktijk  & de resultaten
1P4a Matching: What’s in it for the teacher?
1P4b Brein bewust leren
2P5a Werken met persona’s voor meer studiesucces
2P6 Zomersprint: leren of selecteren?
2P7a Wat kan de bibiliotheek bijdragen aan onderzoeksvaardigheden van studenten?
2P7b De studiesucces stresstest: eerst meten, dan interveniëren(link)
2P8a Netwerkleren en motivatie: waarom je beter je best doet voor aardige docenten
2P8b HUBLE en de sociale component