Lezingen

Er zijn in totaal drie lezingen:

De pijlers van studiesucces

In de openingslezing gaat Ellen Hilhorst in op het boek 'Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk' van Henk van Berkel, Ellen Jansen en Anneke Bax. Dit boek beschrijft wat we nu precies verstaan onder studiesucces en wat de succesfactoren zijn. Of er tevredenheid heerst over het studiesucces of het rendement van een opleiding hangt namelijk sterk af van het perspectief van waaruit je ernaar kijkt: vanuit de overheid, het werkveld, het management, de docent of de student. Studiesucces wordt bepaald door een mix van allerlei verschillende factoren: van effectief studiegedrag, tijdbesteding en timemanagement, actief leren en het toetsprogramma tot en met de organisatie van het curriculum en de inrichting van de leeromgeving. Je kunt het vergelijken met een cocktail: ‘Pas wanneer je allerlei ingrediënten op een doordachte wijze mengt, komt er smaak aan’. Het effect van een enkele maatregel is dus lastig te bepalen en over het algemeen gaat het om een samenspel van factoren.


De klant aan het woord…

Wat is de visie van onze klanten, de studenten, op studiesucces en waar leggen zij de focus? Tamara Borsboom, Jacqueline Kommers, Roos Tigchelaar en Vincent de Wit, allen FNT-studenten die actief participeren in een studievereniging, medezeggenschapsraad of opleidingscommissie bij de faculteit of de HU, vertellen ons hoe zij denken dat we het studiesucces in onze opleidingen kunnen bevorderen.


Studiesucces bevorderen: verder de diepte in

Ervaringsdeskundige en medeauteur van het boek ‘Studiesucces bevorderen: het kan en het is niet moeilijk’ Henk van Berkel zal in zijn lezing dieper ingaan op bepaalde onderwerpen uit zijn boek. Zo komen onder meer aan de orde: de verschillende definities van studiesucces en de omvang van het rendementsprobleem. Maar ook zal hij zijn licht laten schijnen over de doelmatigheid van maatregelen als selectie, studentkenmerken, bindend studieadvies, toetsprogramma’s en actief leren.