Lezingen

Er zijn in totaal vier lezingen:

De Praktijk in Huis: de visie van het mkb

Het techniekonderwijs moet beter aansluiten op de wensen van het beroepenveld en daarom intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Doel is ervoor te zorgen dat er in Nederland meer up-to-date afgestudeerde technici komen. In landelijk beleid wordt daarom sterk ingezet op de versnelling van deze verbinding van onderwijs en onderzoek met de beroepspraktijk. Denk aan de aanbevelingen van het Nationaal Techniekpact 2020 en de conclusies van het rapport HBO Techniek in BEDRIJF van de commissie-Van Pernis over het profiel van de ingenieur van de toekomst. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe landen die ambities in het mkb en in het hbo? Wat betekent dit concreet voor het mkb in de regio, dé afnemer van zo’n twee derde van onze afgestudeerden? Wat verwacht men van onze studenten én van onze docenten? Maar ook: wat heeft het bedrijfsleven ons als hogeschool te bieden? In deze lezing laat Michaël van Straalen zijn licht schijnen over deze vragen en zal hij zijn visie illustreren met een aantal concrete casussen van bedrijven uit de regio.


Hoe samenwerking in de regio loont!

Voor de HU is het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) een belangrijke regionale samenwerkingspartner, als afnemer van onze studenten maar ook als partner in onderzoek. Daar de medische technologie juist toegepast onderzoek doet, sluit dit mooi aan bij de expertise en het onderzoeksbeleid van de HU. Zo bestrijkt de samenwerking een groot deel van het opleidingsveld van de FNT. In zijn lezing legt Joris Jaspers aan de hand van concrete voorbeelden uit waarom de Medische Technologie van het UMCU met de HU samenwerkt, hoe die samenwerking is vormgegeven, en wat men met die samenwerking voor ogen heeft. Verder schetst hij wat hij verwacht van de HU als onderzoeks- en samenwerkingspartner, en wat het UMCU de HU te bieden heeft. Navin Sewberath Misser zal kort vertellen op welke wijze hij samenwerkt met het UMCU bij het doen van onderzoek rondom logistieke en bedrijfsvoeringsprocessen van operatiekamers. Daarna zal Danielle Vossebeld succesvol uitgevoerde studentenprojecten in samenwerking met het UMCU toelichten. 


Axia Rhei (waarde stroomt): de FNT aan zet…

Wat kunnen we als onderwijs en onderzoek zelf doen om die verbinding met het bedrijfsleven in de regio te versterken en wat vindt het bedrijfsleven daarvan? Remko van der Lugt laat ons in enkele cases zien hoe we als FNT die samenwerking vorm kunnen geven en welke verschillende rollen we daarin als docenten en onderzoekers bij een kenniscentrum kunnen spelen. De aanwezigen worden uitgedaagd een eigen project te presenteren en daarbij kort aan te geven wat het de beroepspraktijk heeft opgeleverd en wat het de FNT heeft gebracht. Remco van Lunteren zal vervolgens een reactie geven en aansluiting maken met de ambities van de provincie en de Utrecht Economic Board.


Techniek begint met een goed idee en lef

Techniek begint met een goed idee en lef, en is verder gewoon een kwestie van DOEN! Dat is het motto van Joost Conijn, beeldend kunstenaar, cineast en schrijver. Zo bouwde hij, bevlogen en bewust onbevangen, een op hout gestookte auto en reed ermee door Rusland. Ook vloog hij met een zelfgebouwd vliegtuig vanuit Europa over Afrika en bezocht de meest onherbergzame gebieden in het oerwoud. Op zijn reizen maakte hij van alles mee. Die observaties – origineel, onafhankelijk en niet zelden dwars op de gangbare beeldvorming – stelde hij op schrift en legde hij vast op video. In zijn presentatie zal Joost ons op meeslepende wijze vertellen over zijn ervaringen. Voer voor discussies en bespiegelingen tijdens de nieuwjaarsborrel!