Sprekers

DE KEYNOTESPREKERS

Jan Bogerd         
Lid van het college van bestuur van Hogeschool Utrecht met in zijn portefeuille bedrijfsvoering, huisvesting, ict en financiën.    

Harrie Bosch        
Wethouder in Utrecht met de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Wonen, Leidsche Rijn, Utrecht Vernieuwt, Krachtwijken, Grondzaken en Vastgoed. Daarnaast is hij wijkwethouder voor de wijken Leidsche Rijn en Vleuten de Meern.   

André Henken        
Voorzitter van de directie van de Faculteit Natuur & Techniek van Hogeschool Utrecht, voorheen directeur van de sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumenten- veiligheid bij het RIVM.   

Frida de Jong        
Docente techniekgeschiedenis aan de TU-Delft met als specialisatie de geschiedenis van industrialisatie met inbegrip van ontwikkelingen op het vlak van onderwijs- beleid, wetenschap en research.   

Wouter de Jong        
Gedeputeerde Wonen, Milieu, Duurzaamheid en Strategie van de provincie Utrecht, voorheen onder meer wethouder Sociale Zaken, Volkshuisvesting, Water en Stedelijke Vernieuwing in de gemeente Houten, en hoofd Strategie bij het ministerie van VROM.   

Jan Overtoom        
Regiomanager Randstad Noord bij Bouwend Nederland, met als taak het behartigen van de belangen van 1.000 aangesloten bedrijven in Utrecht en Noord-Holland die actief zijn in zowel de woningbouw, de  utititeitsbouw als de grond-, weg- en waterbouw.   

DE LEDEN ALUMNIPANEL

Bert de Graaf        
Associate Partner van Ecorys Nederland, waar hij zich bezighoudt met board room consultancy ten behoeve van de publieke en private sectoren in de gebouwde omgeving. Door zijn vele functies en opdrachten heeft hij bijgedragen aan de formulering van het (sociale) woningbouwbeleid en de opvattingen over de betekenis van vastgoedontwikkeling en de stedelijke vernieuwing in algemene zin beïnvloed, zowel in Nederland als in het buitenland. Bert is oud-student landmeetkunde van de HU.   

Marnix van der Meer        
Directeur-oprichter van Zecc Architecten, voorheen projectmedewerker bij Meyer en Van Schooten Architecten in Amsterdam. Marnix is oud-student bouwkunde (cum laude afgestudeerd) van de HU.   

Rick Pakkert        
Senior projectmanager/groepshoofd Civiel Utrecht bij Tauw, waar hij onder meer betrokken is bij projecten voor Rijkswaterstaat (snelwegen Schiphol-Amsterdam-Almere) en de gemeente Utrecht (ontwikkelingen in Leidsche Rijn, waaronder HOV, en het Centrumproject Schalkwijk). Voorheen projectmanager bij Procap Projectmanagement met activiteiten voor onder andere de gemeente Lelystad (gebiedsregisseur Kust) en de provincie Utrecht (Bereikbaarheidsstudie). Rick is oud-student civiele techniek van de HU.   

Jan Pesman        
Directeur-oprichter van architectenbureau Cepezed, tevens voorzitter KIVI-NIRIA Bouw. Voorheen was hij onder meer mede-initiator van het populair-wetenschappelijke tijdschrift Utopia en het tijdschrift voor vormgeving Items. Ook was hij hoofddocent aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Jan is oud-student bouwkunde van de HU.   

Joost Wentink        
Oprichter-eigenaar van adviseursbureau ’t Went Ventures, en vice president hoofdbestuur KIVI-NIRIA. Voor zijn pensionering heeft hij zich meer dan 40 jaar bezigge- houden met activiteiten op het raakvlak van de droge en natte waterbouw in de breedste zin van het woord. Zo was hij onder meer lid van de directieraad van DHV, algemeen directeur Ballast Nedam Beton en  Waterbouw, en algemeen directeur van GeoDelft/Deltares. Joost is oud-student civiele techniek van de HU.   

DE STUDENTEN PROJECTPRESENTATIES

Marthe Alberts        
Afstudeerstudente van de opleiding ruimtelijke ordening en planologie bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving van de Faculteit Natuur & Techniek van de HU.   

Marnix Gallegos Ruiz        
Afstudeerstudent van de opleiding civiele techniek bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving van de Faculteit Natuur & Techniek van de HU.   

Peter Leune        
Afstudeerstudent van de opleiding bouwkunde bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving van de Faculteit Natuur & Techniek van de HU.   

DE DAGVOORZITTER

Hiddo Velsink        
Manager van het Instituut voor Gebouwde Omgeving van de Faculteit Natuur & Techniek van de HU, voorheen onder andere werkzaam bij het Kadaster en de TU-Delft

Informatie over een spreker? klik op de foto