Honours Graduation Day 2014

HIGHLIGHTS Honours Graduation Day 

College van bestuurslid Jan Bogerd vertelde over het hoe en waarom van het HU Excellentieprogramma. Voormalig werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes maakte duidelijk dat Nederland behoefte heeft aan afgestudeerde toppers, om internationaal te kunnen blijven meedraaien. Olympisch/WK-kampioen beachvolleybal Bram Ronnes hield een inspirerende lezing, waarin hij de aanwezigen liet ‘voelen’  hoezeer presteren loont, niet alleen op persoonlijk vlak maar ook maatschappelijk. Vervolgens werden aan 22 studenten Ster Verklaringen uitgereikt. En tot slot ontvingen 10 afgestudeerden hun Honours Certificaat en werden daarbij uitgebreid in het zonnetje gezet. Aansluitend aan het plenaire programma was er nog een feestelijke borrel met kennismarkt. 

Opkomst en waardering

  • De opkomst was hoog: een kleine 200 bezoekers. 
  • Gezien de positieve reacties (rapportcijfer: 7.8) mogen wij als FNT terugkijken op een geslaagde middag. Ook hebben zich naar aanleiding van het event al enkele tientallen studenten gemeld voor deelname aan Honours- en Sterrentrajecten. Daarom is besloten van de Honours Graduation Day een jaarlijks terugkomend facultair evenement te maken.


Dagimpresse

  • Klik hier voor de presentaties van de sprekers. 
  • Klik hier voor de foto’s.
  • Klik hier voor de video van de lezingen van Jan Bogerd en Bram Ronnes.
  • Klik hier voor de video van de uitreiking van de Ster Verklaringen.
  • Klik hier voor de video van de uitreiking van de Honours Certificaten.

 

Nota bene
Noteer de datum van de Honours Graduation Day 2015 alvast in je agenda:  vrijdag 2 oktober 20