Lezingen

Er zijn in totaal drie lezingen:

Hoogvliegers gevraagd!

Een topper uit het bedrijfsleven geeft vanuit zijn ervaring aan wat de meerwaarde van een Honourstraject is voor het bedrijfsleven, maar ook voor jou als student. Om als Nederlandse bedrijven internationaal mee te kunnen blijven draaien, hebben we dringend behoefte aan hoogopgeleide, talentvolle professionals. Een Honours Certificaat of Ster Verklaring geeft jouw start op de arbeidsmarkt beslist een boost.


Honoursstudenten aan het woord…

Twee honoursstudenten vertellen over hun ervaringen met het Honoursprogramma. Zo komen vragen aan de orde als: Wat heeft je ertoe gebracht om het Honoursprogramma te gaan volgen? Wat leer je wat in je normale studie niet op het programma staat? Wat vind je lastig en wat zijn ervaringen waar je trots op bent? Hoe combineer je het Honoursprogramma met je reguliere lessen? Wat heb je in je huidige studie of baan aan je Honoursprogramma gehad, wat is de meerwaarde achteraf?


Ranking the Stars

Tijdens de uitreiking van de Ster Verklaringen hoor je van de studenten zelf wat ‘hun’ Ster precies inhoudt en welke bijzondere prestatie(s) zij, binnen of buiten hun studie, hebben geleverd om die specifieke Ster te verdienen.