Honours Information Day FNT

HIGHLIGHTS Honours Information Day FNT

Op donderdag 19 maart vond de Honours Information  Day FNT plaats. Het event is onderdeel van de HU-brede Sterrenweek, bedoeld  om  het excellentieprogramma van de HU onder de aandacht te brengen van studenten en docenten. Het FNT-event vond gelijktijdig plaats op de instituten IGO, ICT en IED, op respectievelijk Nijenoord 1 en Oudenoord 700.

Aantal aanwezigen: 280 bezoekers

Het programma in vogelvlucht

  • FNT-lectoren gaven uitleg over de verschillende honourstrajecten van de FNT in het filmpje ‘Sterrenkunde: FNT geeft ruimte aan toppers met ambitie’.
  • Vertegenwoordigers uit het werkveld schetsten de meerwaarde van een honourstraject voor het bedrijfsleven én voor de studenten.
  • Honoursstudenten vertelden over hún ervaringen met het Honoursprogramma, waarbij vragen aan bod kwamen als: Waarom ben je het gaan doen? Wat leer je wat je normaal niet leert? Hoe combineer je het programma met je reguliere lessen?  
  • Tijdens de feestelijke uitreiking van de Ster Verklaringen legden studenten per ster uit wat ze hebben moeten doen om ‘hun’ ster te verdienen.
  • Na afloop was er een Honoursmarkt, waarbij veel studenten gebruik maakten van de mogelijkheid om te speeddaten met de Excellentiecommissie over hun Steraanvraag. Ook was er een presentatie van de HU-brede Honours Association.

Waarderingscijfer FNT-breed
Uit de evaluatieformulieren bleek dat het event ruimschoots aan de verwachtingen heeft voldaan. Zo gaf bijna 99% van de respondenten aan meer te weten dan voorheen over wat de honourstrajecten van de FNT precies inhouden:

  • algemene eventwaardering: 8
  • rapportcijfer lezingen: 7,8
  • rapportcijfer Honoursmarkt: 8
  • rapportcijfer organisatie: 8,2

Nieuwsbericht
Kijk hier voor het nieuwsbericht met een korte samenvatting van Honours Information Day FNT.

Presentaties sprekers bedrijfsleven
Klik hier voor de presentaties van de sprekers uit het bedrijfsleven.

Foto's
Klik hier voor de eventfoto's.

Videorapportages
Klik hier voor het plenaire programma van ICT
Klik hier voor het plenaire programma van IGO
Klik hier voor het plenaire programma van IED

Infofilmpje ‘Sterrenkunde; FNT geeft ruimte aan toppers met ambitie’                                                   
Klik hier voor het  infofilmpje ‘Sterrenkunde; FNT geeft ruimte aan toppers met ambitie’ met uitleg van FNT-lectoren over de verschillende honourstrajecten van de FNT.

Infoboekje ‘Sterrenkunde; Je talent verzilveren met de honourstrajecten’
Kijk voor meer informatie over het Honoursprogramma en de Sterrenroute in het boekje ‘Sterrenkunde;  Je talent verzilveren met de honourstrajecten’. Het boekje is verkrijgbaar bij je opleiding. Informatie vind je ook op de site: www.honourstrajecten.hu.nl.