Workshops

Er zijn in totaal 14 workshops verdeeld over vier thema’s:   A integrale aanpak en cultuur, B stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling, C bouw en ict, en D duurzaam bouwen. Er zijn twee workshoprondes. U kunt per workshopronde één workshop bezoeken. Het is dus van belang van tevoren goed te kijken welke van de workshops het beste aansluit bij uw behoeften. Geef per workshop- ronde naast de workshop van uw voorkeur ook een tweede voorkeur op.   

A1 Ketenintegratie in de nieuwbouw, zo pak je het aan

A2 Professioneel opdrachtgeverschap

A3 Ketensamenhang: De toekomst voor onderhoud en renovatie

A4 Internationalisering bij projecten

B1 Nieuwe kansen in gebiedsontwikkeling

B2 Cultuurhistorie en ontwerp

B3 Regenwater in de kelder?

B4 Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilen

C1 GEO-Informatie voor de nieuwe generatie

C2 BIMSALABIM, De (on)zin van BIM

C3 De praktijk van conceptueel bouwen

D1 Duurzame upgrading woonwijken

D2 Klimaatneuraal bouwen in de praktijk

D3 Stad en mobiliteit

R1 Hoe Y-Proof is de bouw?

R2 Female power in de bouw

R3 Hoger onderwijs en bouwpraktijk