Nieuws

Kennisconferentie 'Samenwerking in de steigers' op vrijdag 28 januari 2011

Kom op 28 januari 2011 naar de kennisconferentie ‘Samenwerking in de steigers’ en geef met uw inbreng een frisse stimulans aan de samenwerking in de bouw. Verbetering van de samenwerking tussen bedrijven in de bouwketen vereist een andere inrichting van de bouw- processen, op alle schaalniveaus en in alle bouwfases (ontwikkeling, uitvoering en beheer). Centrale thema van het congres zijn de kansen die co-creatie biedt voor de bouw en de eisen die dit stelt aan de inrichting van project- en procesmanagement. Zo zal lector Vernieuwend Vastgoedbeheer Vincent Gruis in zijn openbare les ingaan op de kansen van co-creatie voor woningrenovatie. De lectoren Frens Pries (Nieuwe Cultuur in de bouwketen) en Mirjam Huffstadt (Regie Stedelijke Vernieuwing) wisselen met u van gedachten over de inrichting van het project- management, en de eisen die gebiedsontwikkeling in de nieuwe marksituatie stelt aan procesmanagement van stedelijke vernieuwingsopgaven. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.