Lezingen

Er zijn in totaal twee keynotelezingen:

Trends in flexibilisering van de arbeid in de bouw

De afgelopen jaren hebben een sterke groei van flexibel personeel laten zien. Bedrijven hebben minder personeel in vaste dienst, besteden meer uit en huren vaker arbeid in. De flexibele schil fungeert als buffer. Risico’s worden verschoven van werkgever naar werknemer. Personeel hoeft immers niet langer permanent op de loonlijst te staan en er is minder loonrisico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit levert kostenbesparingen op. Nadelen zijn er ook. Vermindering van draagvlak kan een bedreiging vormen voor bestaande collectieve arrangementen zoals de vakopleiding. Ook hebben flexwerkers minder binding met het bedrijf. Daarnaast zijn er belangrijke discussies inzake pensioen en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. De ontwikkelingen van nu worden geplaatst in een langer tijdsperspectief en worden vergeleken met die in het buitenland. De lezing wordt afgesloten met een verwachting voor de bouwarbeidsmarkt in de komende jaren. Lezing door Kees Kok.

Werken met flex doe je zo!

Een kijkje in de keuken van Dura Vermeer, een bouw- en infrabedrijf met een relatief grote flexibele schil. De lezing biedt inzicht in beleid, dilemma’s, afwegingen en ervaringen met flexwerkers. Ook wordt ingezoomd op de verschillende soorten flexwerkers: zzp’ers, uitzendkrachten, gedetacheerd personeel. Daarnaast is er aandacht voor de neveneffecten als veiligheid, beloning en kennismanagement. U krijgt, kortom, een beeld van de laatste trends en ontwikkelingen. Lezing door Alfred Boot.