Lezingen

Er zijn in totaal twee keynotelezingen:

De Ingenieur van de toekomst

Michaël van Straalen zal aangeven hoe in zijn ogen de techniekopleidingen van hogescholen hun missie in de toekomst optimaal kunnen realiseren, rekening houdend met de vraag waar het bedrijfsleven in de toekomst behoefte aan heeft. Zijn visie is gebaseerd op zijn diepgaande kennis van de markt als voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, en op de bevindingen van het rapport ‘HBO Techniek in BEDRIJF’. Dit rapport is opgesteld door de Sectorale Verkenningscommissie HBO Techniek (de commissie-Van Pernis), waar ook Michaël deel van uitmaakt.

Redesign Engineering in de klas

Vierdejaarsstudente Pauline van Duin heeft tijdens haar studie Technische Bedrijfskunde de nodige projecten uitgevoerd voor het bedrijfsleven. Zo heeft ze in haar tweede studiejaar stage gelopen bij Philips Lighting in China en in haar derde jaar projecten uitgevoerd bij Ballast Nedam en Rijkswaterstaat. Zij zal u vanuit studentenperspectief vertellen over haar ervaringen met deze verbinding van onderwijs en beroepspraktijk binnen haar opleiding.