Lezingen

In het oog van de orkaan

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Een maat­schappelijk systeem geeft op een kantelpunt zelf signalen af, maar die worden lang niet door iedereen herkend. Dit is vergelijkbaar met het oog van de orkaan: in het oog is het windstil en onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van waar je staat, ervaar je de stilte of de storm. Veel mensen zien de storm die door de samenleving raast nog niet en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren. Jan Rotmans tracht bij te dragen aan de bewustwording hiervan. In deze lezing gaat Jan Rotmans in op uit­een­lo­pende tran­si­tie­pro­ces­sen die zich in Nederland af­spe­len; van de zorg tot de bouw en van energie tot voed­sel. Hij laat zien hoe transities tot stand komen en hoe deze kunnen worden ‘gestuurd’ naar een duurzamere sa­men­leving. Tevens geeft hij een inspirerende toekomst­visie voor Neder­land 2050: vooruit naar vroeger. Hoe zou een duurzame samenleving er over pakweg veertig jaar uitzien?

Openbare les ‘Nieuwe Energie in de Stad; stip op de horizon?’

In zijn openbare les ‘Nieuwe Energie in de Stad; stip op de horizon?’ laat Ivo Opstelten niet alleen zien dat een transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving wenselijk en realiseerbaar is voor het midden van deze eeuw, maar dat deze transitie in feite al begonnen is. Naar analogie met de geslaagde aardgastransitie in Nederland van de jaren zestig, gaat hij in op drie aspecten die de energietransitie tot een succes maken:

  1. motivatie van gebruikers om zelf in actie te komen;
  2. ontwikkeling van marktrijpe gebouw- en gebiedsconcepten voor de energieneutrale gebouwde omgeving;
  3. het vraagstuk van opschaling.