Lezingen

Er zijn in totaal drie keynotelezingen:

De Duurzame Uithof: resultaten & vooruitblik

Verduurzaming van het Utrecht Science Park - De Uithof - biedt vele uitdagingen. De omslag naar een duurzame campus is voor de regio Utrecht belangrijk. Immers, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn er met in totaal 63.000 studenten gevestigd. Een duurzame campus vraagt om oplossingen in verschillende technologiegebieden: energie, gebouwen, mobiliteit en water. Studenten van de HU hebben vorig jaar deze uitdaging opgepakt; samen met hun docenten hebben zij de Duurzame Uithof als casus in het lesprogramma genomen. Dit leverde interessante inzichten en doorkijkjes naar een duurzame toekomst op. Voor een spannende ‘Battle’ op de Dag van De Duurzaamheid (11.11.11) zijn gemengde teams samengesteld, bestaande uit studenten met verschillende kennisachtergronden en afkomstig van zowel de HU als de UU. Deze gemengde teams hebben met deskundige steun van DHV de schouders gezet onder vraagstukken op het gebied van mobiliteit, watermanagement en energie in gebouwen. In hun achtereenvolgende lezingen geven Wilko Planje, Marjolein Demmers en Sandra Valenbreder aan hoe er de laatste twee jaar aan de Duurzame Uithof is gewerkt en welke kennis en inzichten dat tot nu toe heeft opgeleverd. Tot slot geeft Jacqueline Cramer u haar visie op de toekomst en de ontwikkeling van de Duurzame Uithof.

Duurzaam Erfgoed in de praktijk

In deze editie van Duurzaam Doen 2012 ligt het accent op het verduurzamen en herbestemmen van monumenten. Een thema, dat actueel is in de bouw vanwege de algemene maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid én de focus van de bouw op renovatie en herstemming in binnenstedelijke omgeving. Centraal in dit programmaonderdeel staat het dilemma tussen enerzijds het behoud van de monumentale waarde van monumenten en het inpassen van de nieuwe bestemming voor het pand in lijn met de monumentale waarde. En anderzijds de noodzaak tot energiezuinige maatregelen om ervoor te zorgen dat het pand in de toekomst exploiteerbaar blijft.
Na een korte introductie rond duurzaam erfgoed door lid van het Nationaal Herbestemmingsteam Wessel de Jonge, gaat Peter Rutten samen met drie studenten nader in op een praktijkcasus: het project ‘Verduurzaming/Herbestemming Ooglijdersgasthuis’. Onder leiding van Jack de Leeuw komt vervolgens een expertpanel aan het woord, bestaande uit partijen die betrokken zijn bij Duurzaam Erfgoed: bureaus en belangenorganisaties op het gebied van duurzaamheid, investeerders, architecten, kennisinstellingen en nationale en regionale overheden: Michiel Haas, Birgit Dulski, Teun Bokhoven, Gijsbert van Hoogevest, Jurriën Appers en Raymond Bijen. Het programmaonderdeel wordt afgesloten door Jan Straatman.

Samen sneller duurzaam: tijd voor actie!

We rijden met 120 km per uur af op het ravijn. In haar lezing leert Marjan Minnesma ons dat het tijd wordt om op de rem te gaan staan en een drastisch andere koers te gaan varen. En dat kan nu al. Zelf zoveel mogelijk energieneutraal worden, anders rijden en eten. Niet wachten op de overheid, maar nu samen aan de slag. En dat hoeft niet met drie truien aan en bijtend op een houtje. Dat kan ook in het normale (hippe?) dagelijkse leven. Net even andere keuzes maken en af en toe iets DOEN.