Workshop voorloop pagina

Er zijn in totaal drie keynotelezingen:

  • ‘Waar een wil is, is een duurzame weg’
  • ‘Utrecht klimaatneutraal in 2040? Nu aan de slag met het oog op toekomstige ontwikkelingen’
  • ‘Niet meer dan twee graden opwarming van de aarde, halen we dat?’

Er zijn in totaal 16 workshops verdeeld over drie thema’s: thema A Duurzaam gebouw, thema B Duurzame wijk en thema C Duurzame techniek. Er zijn twee workshoprondes. U kunt per workshopronde één workshop bezoeken. Het is dus van belang van tevoren goed te kijken welke van de workshops het beste aansluit bij uw behoeften. Geef per workshopronde naast de workshop van uw voorkeur ook een tweede voorkeur op.

A1 Vraagsturing en collectief opdrachtgeverschap bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

A2 Gebiedsgericht (samen)werken door woningcorporaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars

A3 Particuliere woningverbetering nieuwe stijl

B1 Hoe maak je een project tot een succes?

B2 Overheidsprojecten moeilijk? Ken de valkuilen

B3 Projectmanager 2.0 en zijn leiderschapsstijlen

B4 BIM, vloek of zegen?

B5 Hoe Y-proof is projectmanagement?

B6 Onderzoek naar projectmanagement, maar wat is eigenlijk de vraag?

B7 Onderwijs in projectmanagement

B8 Relatie project en moederorganisatie

B9 De projectdirecteur 2.0; schaap met vijf poten?

B10 EMVI laten werken

C1 Ketenintegratie bij woningrenovatie

C2 Woningen op waarde geschat

C3 Prestatiegericht vastgoedonderhoud