Duurzaam doen 2011

CO2-neutraal bouwen, duurzame energiebronnen, een goed leefklimaat in gebouw, wijk, stad en regio. Kortom, Utrecht klimaatneutraal in 2040. Wie op zoek is naar duurzame energieoplossingen, ziet soms door de bomen het bos niet meer. Maar welke technische innovaties werken in de praktijk nou echt? En hoe pas je die dan vervolgens slim toe in de bestaande stedelijke omgeving?
Inspiratie door woord en beeld
Ontdek via workshops, presentaties, kennismarkt en films antwoorden op vragen als:

 • Kan een architectonisch mooi gebouw ook duurzaam zijn?
 • Is het mogelijk monumentale panden energieleverend te maken?
 • Wat zijn slimme ideeën en nieuwe inzichten om de bestaande woonomgeving duurzamer te maken?
 • Hoe combineer je zonnepanelen en verwarmingsketels zó, dat er een optimale energieopbrengst ontstaat?
 • Hoe kun je wijken duurzaam ontwerpen en een bestaande wijk verduurzamen?

Denk en praat mee tijdens de vele workshops en de Ronde Tafel-debatten onder leiding van Jack de Leeuw (directeur SBR en bestuurslid DGBC). Laat u inspireren door lectoren, collega’s en experts als Jacqueline Cramer (oud-minister VROM), Jan Terlouw (voorzitter PeGO) en Ivo Opstelten (programmaregisseur bij SEV, voorheen bij ECN).

Neem kennis van de laatste innovaties op de kennismarkt met posterpresentaties van alle projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het projectenprogramma Duurzame Upgrading Woonwijken (DUW). Bekijk op de muurkrant de foto-impressie van de Duurzame Donderdagen.

En ontvang bij vertrek de congrespublicatie ‘Duurzaam Doen/De Omslag’ met visies en beelden op het gebied van duurzame energieoplossingen in de regio Utrecht.
Voor wie?
Deze dag is bestemd voor iedereen die wil weten hoe we kunnen bereiken dat Utrecht in 2040 klimaatneutraal wordt. Hoe zorgen we ervoor dat we gebouwen, wijken en de stad en regio Utrecht in zijn geheel verduurzamen?
Denk hierbij aan:

 • bouwers
 • installateurs
 • adviseurs
 • regionale overheden
 • woningbouwcorporaties
 • kennisinstellingen
 • overige geïnteresseerden

Aanmelding
Aanmelden is mogelijk tot 18 juni 2010 via de aanmeldsite www.hu-kennisconferentie.nl
Informatie
Alle informatie over het congres treft u eveneens aan op de aanmeldsite: het programma, de inhoud van de workshops en lezingen, een korte achtergrondbeschrijving van de sprekers, workshopsleiders, debatleden en de dagvoorzitter, en een routekaartje.