Lezingen

Er zijn in totaal drie lezingen. Klik op de lezing voor een korte inhoud.

Signaal en ruis in geodetische deformatieanalyse

Lezing door Ramon Hanssen


Normering: een fundament voor geodetische deformatieanalyse?

Naarmate steden drukker en dichter worden, neemt het risico van constructiewerkzaamheden voor de omgeving toe. Faalkosten in de bouw zijn voor een groot deel toe te wijzen aan onzekerheden over de ondergrond. Adequate monitoring én analyse van deformaties zijn daarom noodzakelijk om risico's te beheersen. Communicatie en wederzijds begrip tussen stakeholders zijn hierbij essentieel. Kan normering van deformatieanalyse hiermee helpen? Of is normering een papieren werkelijkheid en moet men vertrouwen op de ervaring van de geodeet? In deze lezing gaat Martin Kodde hierop in.


Deformatiemetingen verwerken met MOVE3

Gijs Boekelo vertelt in deze lezing kort over de laatste versie van MOVE3, waarmee het mogelijk wordt om (herhalings)metingen op verschillende tijdstippen te combineren. Deformaties zijn op een geodetisch verantwoorde manier in het rekenmodel opgenomen. In de meeste gevallen zal er geen voorkennis zijn van de richting en grootte van de deformaties, maar het is ook mogelijk om verwachte deformaties in te voeren en te toetsen.  


Zo kun je nauwkeurige deformatiemetingen normeren

Ruim een jaar lang hebben vertegenwoordigers van de TU Delft, Hogeschool Utrecht, Rijkswaterstaat, Fugro Geoservices, Sweco (voorheen Grontmij), Antea Group en Geomaat, in de loop van het jaar aangevuld met NAM, Brem Funderingsexpertise en RPS, eenmaal in de zes weken rond de tafel gezeten om over het normeren van deformatiemetingen te discussiëren. Projectleider was Hiddo Velsink, die vooral de theorie van de mathematische geodesie inbracht, én veel onderzoek heeft uitgevoerd en daar in wetenschappelijke publicaties over heeft gepubliceerd. Het project is gefinancierd door het programma Maps4Society, een samenwerking tussen STW (de subsidieverlener voor technisch academisch onderzoek vanuit de overheid) en een aantal partners, met de grootste bijdrage van Rijkswaterstaat. Het resultaat van het project is vastgelegd in een eindrapportage. In de presentatie wordt op de belangrijkste conclusies van het project ingegaan.