Programma

13.15 – 13.45 uur
Ontvangst, registratie & meeting co-designbedrijven

13.45 – 13.55 uur
Welkomstwoord
drs. Annemarie Slootweg

13.55 – 14.20 uur
‘Co-design: 10 experimenten met het MKB’
 keynotesprekers dr. ir. Remko van der Lugt en ir. Mechteld Bakkeren

14.20 – 14.45 uur
‘Low Water Living: co-creatie om waterverbruik te verminderen in Zuid-Engeland’
keynotespreker dr. Bas Raijmakers

14.45 – 15.00 uur
Pauze & meeting co-designbedrijven

15.00 – 16.30 uur
Workshopsessies 1.Service design co-creatiesessies
Marc Fonteijn - 31Volts
2.Nieuwe diensten inspireren met klantenvideo’s
dr. Bas Raijmakers - STBY
3.Contextmapping
ir. Neele Kistemaker - Muzus
4.Social design: co-design interventies in de wijk
ir. Sander Mulder - Yppah
5.ConceptSpace & co-design: mogelijkheden voor het MKB door inzet van innovatievouchers
ir. Petra Veen/ir. Arjen Klinkenberg, ir. Henk Croon/drs. Martin Kempen - ConceptSpace en MKB Loket
6.DesignGame®, het spel voor co-creatie
ir. Abke Geels - FLEX/theINNOVATIONLAB

16.30 – 17.00 uur
Officiële ingebruikname ConceptSpace
mr. Jan Ekkers, plus uitreiking ‘Co-design Voucher 2009’

17.00 – 17.15 uur
Afsluiting
dr. ir. Remko van der Lugt

17.15 – 18.30 uur
Netwerkborrel & meeting co-designbedrijven

18.30 uur
Einde programma