Sprekers

DE KEYNOTESPREKERS
dr. ir. Remko van der Lugt
Remko van der Lugt is lector Product Design en Engineering bij de HU sinds 2007. Vóór zijn aanstelling was Remko universitair docent aan de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen en verkennen van nieuwe tools en technieken voor het stimuleren van creativiteit in het ontwerpen. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de rol van schetsen bij ideegeneratiesessies. Remko is opgeleid aan de TU Delft als ingenieur Maritieme Techniek, waarna hij in de V.S. een masteropleiding heeft gevolgd op het gebied van creativiteit. Naast zijn onderzoek- en onderwijswerkzaamheden heeft Remko een verscheidenheid aan creatieve processen in het bedrijfsleven begeleid.
Remko verzorgt als keynotespreker samen met ir. Mechteld Bakkeren de inleiding ‘Co-design: 10 experimenten in het MKB’.

ir. Mechteld Bakkeren
Mechteld Bakkeren werkt als innovatieadviseur bij Syntens. De focus in haar advieswerk ligt op het vlak van productontwikkeling, marketing en strategie bij industriële bedrijven. Syntens is een eerstelijns adviesorganisatie, grotendeels gefinancierd door het ministerie van EZ, die MKB-ondernemers aanzet tot vernieuwing en innovatie. Met als doel: duurzame groei van het MKB. Als specialist in vernieuwing biedt Syntens maatwerkadvies en brengt MKB-ondernemers in contact met de juiste partners, actuele kennis en inzichten.
Mechteld verzorgt als keynotespreker samen met dr. ir. Remko van der Lugt de inleiding ‘Co-design: 10 experimenten in het MKB’.

dr. Bas Raijmakers
Bas Raijmakers is creatief directeur bij STBY.
Bas verzorgt als keynotespreker de inleiding 'Low Water Living: co-creatie om waterverbruik te verminderen in Zuid-Engeland'.

mr. Jan Ekkers
Jan Ekkers is gedeputeerde bij de provincie Utrecht. Daar is hij onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Economische Zaken. Hij heeft grote belangstelling voor het innovatief en creatief MKB. Dit heeft onder meer geresulteerd in het programma Smaakmakers, Spraakmakers van waaruit een groot aantal vernieuwende kleinschalige initiatieven worden ondersteund.
Jan verzorgt de officiële ingebruikname van de ConceptSpace en reikt de ‘Co-design Voucher 2009’ uit.

DE WORKSHOPLEIDERS
Marc Fonteijn
Marc Fonteijn is medeoprichter van 31Volts. Vanuit een sterke achtergrond in nieuwe media is hij tegenwoordig met name actief in strategische projecten waarin de behoeften van mensen leidend zijn en technologie daarin overloopt. Marc is tevens voorzitter van Mobile Monday Amsterdam, het meest prikkelende en toonaangevende event voor de mobiele sector in Nederland.
Marcel verzorgt de workshop ‘Service design co-creatiesessies’.

dr. Bas Raijmakers
Bas Raijmakers is creatief directeur bij STBY. STBY (kort voor Standby) is gespecialiseerd in sociaal onderzoek ten dienste van Open Innovation, oftewel Consumer-Centered Innovation.
Bas verzorgt de workshop ‘Nieuwe diensten inspireren met klantenvideo’s’.

ir. Neele Kistemaker
Neele Kistemaker is oprichtster van het user-centered ontwerpbureau Muzus. Tijdens haar studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft zocht ze het gebruikersperspectief in een technische wereld, iets wat ze gevonden heeft door de gebruiker centraal te stellen. Alleen de gebruiker zelf kan vertellen waar hij of zij behoefte aan heeft! Of het gaat om het ontwikkelen van producten of diensten, of het oplossen van organisatorische en maatschappelijke vraagstukken, ontwerpen voor mensen en met mensen leidt tot concepten die volledig aansluiten bij de behoeften van de eindgebruiker. Neele is gespecialiseerd in het bereiken van de consument, inzichten omzetten in bruikbare informatie en te vertalen naar concepten en oplossingen.
Neele verzorgt de workshop ‘Contexmapping’.

ir. Sander Mulder
Sander Mulder heeft na zijn studie Industrial Design Engineering (TU Delft) 6 jaar gewerkt aan creativiteit en innovatie als organisatieadviseur (KPMG, Van der Meer & van Tilburg) en werkt sinds 2003 zelfstandig met Yppah in de jongerenmarkt. Recente klanten zijn onder meer het ministerie van LNV en de Nederlandse Hartstichting. Sander Mulder is daarnaast verbonden aan Industrial Design (TU Eindhoven) als docent en leider van projectonderwijs met het bedrijfsleven rondom ‘Discovery & Learning’. Hij verzorgt onder meer het vak ‘Co-creation’ over co-design, co-development, co-creatie en business model generation.
Sander verzorgt de workshop ‘Social design: co-design interventies in de wijk’.

ir. Petra Veen
Petra Veen heeft zich tijdens haar studie Industrial Design Engineering (TU Delft) voornamelijk beziggehouden met duurzame (product)ontwikkeling. Als docent bij de opleiding Product Design Engineering (HU) brengt zij haar ambitie tot uiting in de vakken Duurzame Ontwikkeling en Design for Sustainability. Naast haar aanstelling als docent werkt Petra bij het lectoraat Product Design en Engineering. Als projectleider van de ConceptSpace richt zij zich zowel op de fysieke realisatie van de ruimte als op het gebruik van de ruimte door het MKB en het onderwijs.
Petra verzorgt mede de workshop ‘ConceptSpace & co-design: mogelijkheden voor het MKB door de inzet van innovatievouchers’.

ir. Arjen Klinkenberg
Arjen Klinkenberg heeft zich tijdens en na zijn studie Industrial Design Engineering aan de TU Delft verdiept in het ondersteunen van (creatieve) groepsprocessen met behulp van slimme computertools. Na zijn opleiding is hij zelfstandig aan de slag gegaan als productontwerper met focus op natuurlijke interactie binnen digitale omgevingen. Bij het lectoraat Product Design & Engineering van de HU is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ondersteunende tools voor gebruik tijdens creatieve sessies binnen de ConceptSpace.
Arjen verzorgt mede de workshop ‘ConceptSpace & co-design: mogelijkheden voor het MKB door de inzet van innovatievouchers’.

ir. Henk Croon
Henk Croon heeft binnen de HU ruime ervaring met het organiseren van projecten op het snijvlak van onderzoek en ondernemerschap. Zo is hij mededirecteur van UtrechtInc. de gezamenlijke incubator van de HU en de Universiteit Utrecht. Hier worden innovatieve starters begeleid bij productontwikkeling en ondernemerschap. Henk is tevens als directeur betrokken bij het MKB Loket, dat bemiddelt bij onderzoeksvragen tussen het MKB en de kennisinstellingen.
Henk verzorgt mede de workshop ‘ConceptSpace & co-design: mogelijkheden voor het MKB door de inzet van innovatievouchers’.

drs. Martin Kempen
Martin Kempen is sinds 1,5 jaar projectmanager MKB Loket. Na zijn studie Europese Marketing- en Managementcommunicatie in Tilburg heeft hij ervaring opgedaan bij onder andere Hewlett Packard en Acer computers. Bij deze bedrijven heeft hij zich met name beziggehouden met relatiebeheer van het MKB.
Martin verzorgt mede de workshop ‘ConceptSpace & co-design: mogelijkheden voor het MKB door de inzet van innovatievouchers’.

ir. Abke Geels
Abke Geels is werkzaam als senior designer bij FLEX/theINNOVATIONLAB.
Abke verzorgt de workshop ‘DesignGame®, het spel voor co-creatie’.

DE DAGVOORZITTER
drs. Annemarie Slootweg
 Annemarie Slootweg is directeur van de Faculteit Natuur & Techniek van de HU. Hier is zij onder meer verantwoordelijk voor Onderzoek met 12 lectoraten in portefeuille (Kenniscentrum Natuur en Techniek) en voor het post-hbo en masteronderwijs (Centrum voor Natuur en Techniek) Voordien heeft zij vanaf 1993 binnen de HU diverse andere managementfuncties vervuld: zo was zij onder meer directeur Centrum voor Natuur en Techniek en interim-manager Bureau Strategie, Kwaliteit en Innovatie bij de Faculteit Gezondheidszorg. Annemarie heeft journalistiek gestudeerd en is daarna afgestudeerd in de Engelse Taal- en Letterkunde. Annemarie is tijdens de conferentie ‘Co-design live’ uw dagvoorzitter.

Informatie over een spreker? klik op de foto