Lezingen

Er zijn in totaal drie keynotelezingen:

Het hoe en wat van praktijkgericht onderzoek in het hbo

Het hoger beroepsonderwijs verricht, anders dan de universiteiten, praktijkgericht onderzoek, waaronder ontwerpgericht onderzoek. Wat houdt dat nu precies in, ontwerpgericht onderzoek? Op welke punten verschilt dat van verklarend onderzoek? Aan welke kwaliteitseisen moet het voldoen? Het antwoord op deze en andere vragen krijg je in deze lezing van Daan Andriessen.

Onderzoek & Onderwijs bij de FNT

De laatste jaren is binnen Hogeschool Utrecht het belang van onderzoek sterk toegenomen. Hierbij is onderzoek niet een doel op zich, maar dient het zowel bij te dragen aan de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf in de regio als aan de verbetering van het onderwijs. Binnen de Faculteit Natuur & Techniek zal de verbinding tussen onderwijs en onderzoek de komende tijd steeds meer vorm krijgen. Pascal Ravesteijn zet in zijn lezing de koers van de FNT uiteen en licht met behulp van voorbeelden de verschillende mogelijkheden toe die daarbij ontstaan voor het combineren van onderzoek en onderwijs.

Verbinden van onderwijs en onderzoek, dat doen wij bij Saxion zo!

Recent is de Academie Life Science, Engineering & Design van Saxion een traject ingegaan, waarbij in alle opleidingen onderzoek en onderwijs maximaal geïntegreerd worden. In de nieuwe opzet functioneren de studenten in de laatste twee jaar als junior onderzoekers, en fungeren de lectoraten voor hen als stage- en/of afstudeerbedrijf. Het lectoraat Nanotechnologie loopt hierin voorop. Ger Beukers en Gregor Luthe vertellen je alles over dit ingrijpende vernieuwingsproces en de verworvenheden. Hierbij belichten zij zowel de kant van het onderwijs als die van het kenniscentrum.